Wilderness > 30.11.2010

WILDERNESS= Výstavný projekt o divokosti – „wilderness“ je jednou z tém teoretickej doktorandskej práce Karin Patúcovej, so spoločným názvom „Prírodné živly v kontexte súčasného sochárstva“. V kurátorskej koncepcií spolu s Evou Masarykovou ho formulujú ako výzvu, distribuovanú medzi kolegov výtvarníkov a im blízke duše, čoho výsledky sa po prvý raz pokúsia predstaviť verejnosti. Jedná sa o prezentáciu fotiek vo forme printov,... Read More

TB Banská Stanica > 20.-30.11.2010

Projekt profesionálneho sympózia je tretím ročníkom nórsko – slovenskej spolupráce na medzikultúrnej úrovni. Bol spustený na nórskej strane v regióne Dalane po niekoľkoročných vzájomných kontaktoch v roku 2008 pod názvom TB Dalane kunstprosjekt. Projekt zaštíťujú nestori slovenského a nórskeho sochárstva prof. Jozef Jankovič, Dr. h. c. a Hugo Watne.  Read More