Sympózium Art Days 2013 Artists Monologue

Výzva k účasti na medzinárodnom projekte   Sympózium Art Days 2013 Artists Monologue,   ktoré sa bude konať 15. – 21.4. 2013 v hlavnom meste Lotyšska Rige a je určené pre maliarov a sochárov. Organizátorom sympózia je Lotyšská asociácia umelcov, s ktorou sme spolupracovali v minulom roku na recipročnom projekte Výstava lotyšskej sochy v Bratislave... Read More

Danubiana-stanovisko-občianskeho-združenia-Resculpture

Stanovisko občianskeho združenia Resculpture.sk, Asociácia sochárov k transformácii súkromného múzea Danubiana na štátnu kultúrnu inštitúciu Galéria moderného umenia Danubiana Naše návrhy a pripomienky v záujme napomôcť k vyriešeniu kauzy sú aby: a)       nová funkcia doterajšieho múzea Danubiana nebola spájaná s funkciou slovenskej... Read More

D E Ň U M E N I A v c e n t r e B r a t i s l a v y – v ý z v a k ú č a s t i

reforma

Vážení kolegovia, priatelia, už niekoľko týždňov sa značná časť slovenskej umeleckej a kultúrnej verejnosti mobilizuje v úsilí zabrániť prijatiu nového zákona o daniach a odvodoch, tak ako ho predkladá parlamentu vládny návrh, ktorý by výrazne negatívne ovplyvnil sociálne postavenie všetkých umelcov, či už ide o nás výtvarníkov, ale aj hercov,... Read More

Výzva sochárskej profesnej obce!

jankovicsocha5X

Výzva sochárskej profesnej obce k zmene autorského a stavebného zákona Vážený pán minister, obraciame sa na Vás s otvoreným listom, ktorého predmetom je dôrazný protest výtvarníkov – sochárov proti aktu zničenia sochárskej kompozície Čas od Jozefa Jankoviča, akad. soch. Socha nazvaná Čas bola realizovaná v pol. 60. rokov pre odborné učilište... Read More

MULTIPLACE.TV

MULTIPLACE.TV Výzva pro umělce Vize projektu: Letošní 10. ročník festivalu kultury nových médií Multiplace (http://multiplace.org) se dohodl na spolupráci s bratislavskou staroměstskou televizí TV Centrum, která v době trvání festivalu 2. – 8. 5. 2011 poskytla na každý den dvě hodiny vysílacího času. Tyto dvě hodiny jsou k dispozici videoartu, experimentu... Read More