D E Ň U M E N I A v c e n t r e B r a t i s l a v y – v ý z v a k ú č a s t i

Vážení kolegovia, priatelia,

už niekoľko týždňov sa značná časť slovenskej umeleckej a kultúrnej verejnosti mobilizuje v úsilí zabrániť prijatiu nového zákona o daniach a odvodoch, tak ako ho predkladá parlamentu vládny návrh, ktorý by výrazne negatívne ovplyvnil sociálne postavenie všetkých umelcov, či už ide o nás výtvarníkov, ale aj hercov, spisovateľov, skladateľov, hudobníkov… Rovnaký dopad má na celú živnostenskú obec, SZČO, na ľudí živiacich sa intelektuálnou činnosťou formou dohôd a zmlúv o vykonaní autorskej práce, čiže prekladateľov, žurnalistov…. No ani tento výpočet nie je definitívny. Dnes sa postupne ukazuje, že svojim spôsobom diskriminuje aj zamestnancov a nemá porovanteľného pandanta vo svete, jeho znenie spochybňujú aj právnici, či ekonómovia. Napokon všetko dôležité, čo na jednej strane obhajujeme a na druhej oponujeme, je zverejnené na našej webovej stránke (www.svu.sk, rubrika Aktuality).

Aby nás bolo lepšie počuť, vidieť a cítiť. Aby naše snahy nemohli byť vykladané mágmi politického PR podľa cudzích nôt, chceme sa začiatkom septembra stretnúť s verejnosťou a dúfajme i s osvietenými politikmi priamo na celodennom happeningu v centre Starého mesta v Bratislave. Svoju účasť už prisľúbili (bez nároku na honorár) hudobníci, herci, spisovatelia, speváci. Iste, oni môžu svoje umenie interpretovať na otvorených scénach a priestranstvách ľahko. Čo však my, výtvarníci?

Spomínate si ešte na vtipnú ale komunikačne silnú „výzdobu“ našich miest v novembri ´89? Vtedy sme tiež spájali a slúžili! Boli sme reálnym vox populi, v čase keď sa mnohí z dnešných ekonomických spasiteľov sveta učili plánovať rozmach tábora socializmu.

Dovoľujeme si teda všetkým výtvarníkom navrhnúť: vráťte sa aspoň na jeden deň do našich ulíc a vneste do nich spolu s ostatnými kolegami umelcami poriadny kus vľúdnej a inteligentnej nekomerčnej kultúry. Ako?

Vyjadrite svoj postoj k aktuálnym problémom postavenia umelca, intelektuála, človeka s bežnými problémami dneška, jeho špecifickej nesmotánkovej ekonomiky vo výtvarnom diele: maľbe, grafike, karikatúre, koláži, (fotografii), počítačovej grafike formátu A1 (skôr vtipne – na spôsob už spomínaných „nežných“ plagátov), spracovanom tak, aby vydržalo aj prípadné menej priaznivé počasie, či zaobchádzanie na otvorenom priestranstve. Plánujeme prinesené diela vystaviť v galérii pod holým nebom, výber bude prezentovaný na našej webovej stránke spolu s menami ostatných účinkujúcich z iných oblastí umenia, ktorí sa odprezentujú počas happeningu.  A bude to skutočne noblesná spoločnosť! Veríme, že budete mať priestor diskutovať o svojej práci, radostiach i starostiach, myslení, plánoch a perspektíve i s tými, ktorí ešte nenachádzajú cestu za umením do kamenných galérií. Samozrejme pri takejto prezentácii sa neráta s ochranou diela, na akú ste zvyknutí. Ak prinesiete svoje dielo, rátajte prosím s jeho venovaním na podporu petície proti prijatiu navrhovaného zákona. Možno ho priložíme k petičným hárkom, možno bude vydražené na zaplatenie výdavkov spojených s petičnou aktivitou. Alebo ho darujete človeku s pochybnosťami. Pokladajte ho jednoducho za svoj osobný dar dobrej veci, dar myšlienke spájania verejnosti, ktorá za ostatných dvadsať rokov nereptala voči uťahovaniu opaskov, ak to malo zmysel. Posledná dierka na opasku nemôže byť predsa pri pracke. To by nás roztrhlo na dve časti!

Akcia DEŇ UMENIA prebehne dňa 13. septembra 2011. Ak máte záujem zapojiť sa svojim dielom, inštaláciou, happeningom či prezentáciou formou performance, kontaktujte čím skôr (do utorka 6. 9.) Luciu Grejtákovú, SVÚ (grejtakova@svu.sk, tel 0917 405 492). Informujte prosím aj známych, ku ktorým by sa táto výzva nemusela dostať.

Centrom diania bude najmä Hlavné námestie, zarezervované máme aj priestory nádvoria Starej radnice, nádvorie Primaciálneho paláca a ďalšie priestory v historickom centre – program a dramaturgia podujatia sa dolaďujú za pochodu. Informácie o čase a mieste konania zverejníme na našej webovej stránke www.svu.sk a rozošleme aj e-mailom.

Veríme, že aj keď nebudete môcť prispieť priamo svojim umeleckým dielom, prídete priateľov výtvarníkov podporiť svojou účasťou, aby sme spoločne verejnosti i politikom – práve v čase, keď sa bude v parlamente prejednávať návrh zákona o daňovej a odvodovej reforme – pripomenuli, že tu sme.

Chceme vás však súčasne poprosiť o autorskú autonómiu a akcieschopnosť.

Sme už úplne pohltení organizáciou podujatia i vyjednávaniami na najvyššej politickej úrovni. Nedokážeme už konzultovať detaily k námetom („Čím by som tak asi mohol prispieť?“ a pod.). Uvítame akýkoľvek komplexný návrh, ktorý ste schopní zrealizovať. Vzhľadom k priestorovej a časovej náročnosti si vyhradzujeme právo finálneho výberu najvhodnejších návrhov, ktoré obohatia celkovú dramaturgiu projektu. Rovnako v deň konania budeme mocť maximálne zabezpečiť natiahnuté šnúry a štipce na prádlo, aby si každý autor sám zavesil svoje dielo v priestore, kde to bude určené (napr. nádvorie Starej radnice, pódium…) systémom happeningu podľa pokynov organizátorov. Budeme určite počas akcie na miestach diania a poradíme, no nepôjde o zber diel a odborné inštalovanie.

A ešte jedna prosba na záver! Dbajme na to, aby sme inštaláciou diela ani správaním, ani inak nepoškodzovali cudzí majetok, pamiatky, či nebodaj zdravie iných.

Vopred ďakujeme za porozumenie i kultúrno-spoločenský počin.

Za SVÚ Braňo Jelenčík, 1. podpredseda.

Comments are closed.