DISEGNO INTERNO

DISEGNO INTERNO (Sochárske koncepty)

Projekt výstavy členov občianskeho združenia Resculpture.sk, Asociácia sochárov

Vystavujúci členovia občianskeho združenia Resculpture.sk, Asociácia sochárov: Andrej Csillag, Roman Hrčka, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Eva Masaryková, Karin Patúcová Lunterová, Martin Ščepka, Peter Šelc, Martin Pokorný, Miroslav Trubač, Martina Matúšová Zimanová

Kurátor výstavy: Michal Štofa

Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok 22. marca 2012 o 18: 00 hod

Miesto: Výstavná sieň – veľká sála, Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava – Staré mesto

Trvanie výstavy: od 23.3. do 8.4. 2012

Výstava pod názvom DISEGNO INTERNO (Sochárske koncepty), na ktorej sa odprezentuje médium kresby ako nositeľ konceptu a vykresľujúci činiteľ vnútorných myšlienkových pochodov autora v čo najširších súvislostiach a najrozmanitejších polohách bude prezentáciou autentických skíc, kresieb, vizualizovaných návrhov projektov sôch, objektov a inštalácií od členov občianskeho združenia Resculpture.sk, Asociácia sochárov. Skica, kresba či inak povedané plošný vizuálny návrh trojrozmerného diela – objektu, inštalácie v akomkoľvek výtvarnom médiu je tou najprimárnejšou a najosobnejšou výtvarnou výpoveďou umelca – prvotným záznamom jeho myšlienkových pochodov.

Pojem disegno interno v 16. storočí označoval koncept plánovaného umeleckého diela teda vyjadrenie diela vo forme skice, náčrtu, kresby. Pojem disegno esterno ako jeho opozitum označoval už hotové zhmotnené dielo.

Výstava DISEGNO INTERNO (Sochárske koncepty) bude prezentáciou autentických myšlienkových záznamov – konceptov jednotlivých autorov od tradičného média kresby po netradičné súčasné vizuálne médiá. Výstava bude zameraná na mapovanie tých najvnútornejších (interno) a najosobnejších prvotných myšlienok, ktoré v hlave autora skrsnú v začiatkoch tvorivého procesu. Pôjde o tú najvnútornejšiu a najosobnejšiu vnútornú výpoveď. Pojem disegno interno tak v jeho chápaní doslovného prekladu: vnútorná kresba, kresba z vnútra či vnútorný záznam dostáva nový rozmer.

Comments are closed.