HOMMAGE à Jozef Jankovič

Hommage à Jozef Jankovič
Výber z ateliéru Vysokej školy výtvarných umení
Socha a priestor prof. Jozefa Jankoviča 1990 – 2011

Oravská galéria Dolný Kubín,
Veľká výstavná sieň, 12.4. – 17.6.2018

Vystavujúci autori: Jozef Jankovič, Andrej Csillag, Katarína Galovič Gáspár, Olga Fryčová Hořavová, Roman Hrčka, Martin Kubina, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Peter Machata, Eva Masaryková, Martina Matúšová Zimanová, Štefan Papčo, Ivan Patúc, Karin Patúcová Lunterová, Elena Pätoprstá, Robert Szitt ay, Martin Ščepka 

Pred rokom, keď sa konala spoločná výstava Jozefa Jankoviča a absolventov jeho sochárskeho ateliéru v Nitrianskej galérii, nikto nemohol tušiť, že plánované pokračovanie sa uskutoční už bez neho. Jankovičovi študenti, mnohí z nich už neprehliadnuteľné umelkyne a umelci slovenskej výtvarnej scény sa rozhodli, že neodstúpia od pôvodných plánov. Ich spoločné vystavovanie, tu v Oravskej galérii je preto venované ich charizmatickému pedagógovi. 

Myšlienka spoločnej výstavy vznikla počas retrospektívnej výstavy Jozefa Jankoviča v Galérii mesta Bratislavy Plynutie času. Sochárka Eva Masaryková, jedna z prvých absolventiek ateliéru Jozefa Jankoviča a jej aktívni kolegovia združení v Asociácii sochárov Resculpture. sk cítili, žeby radi „zhmotnili“ pocit spolupatričnosti k školskému ateliéru, ktorého odkaz je v ich tvorbe stále živý a dôležitý. Samozrejme vedeli, že ich profesor nemá rád oficiálne pocty a formálne podujatia podobného razenia. Ak by do niečoho takého predsa len išiel, vedeli, že to musí byť spojené s umením a s tvorbou. Nakoniec výsledkom smelého plánu bola výstava Pasce a evidencie v Nitrianskej galérii, na začiatku minulého roku 2017. Príprav, spojených s výstavou sa aktívne zúčastnil aj sám Jozef Jankovič a vernisáž bola ľudsky radostným stretnutím mnohých absolventov ateliéru. „Oravská výstava“ je o mnohé nové diela obohatená reinštalácia, ale ako už bolo v úvode spomenuté, bez fyzickej prítomnosti Jozefa Jankoviča.

Generácie tu vystavujúcich sochárok a sochárov prichádzali na Vysokú školu výtvarných umení v čase spomínaného zlomu. V dobe, kedy zaužívané návyky umeleckej prevádzky socialistickej ekonomiky prestali platiť a nové nemali šancu obstáť v konkurencii turbulentného kapitalizmu. V čase tohto neukotveného medzipriestoru spoločensko-politických premien, na rehabilitovanej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,sa zakladajú try sochárske ateliéri – tromi, vtedy najvýraznejšími sochárskymi osobnosťami. Okrem Jozefa Jankoviča (1937 – 2017) to boli Juraj Bartusz (1933) a Juraj Meliš (1942-2016), ktorí v synergickom iskrení ponúkli adeptom sochárskeho umenia byť nielen zručnými sochármi, ale aj niečo navyše – možnosť hľadať samých seba v prostredí hodnotného ľudského i profesijného sebapoznávania. 

Profesor Jozef Jankovič viedol svoj ateliér Socha a priestor vyše dvadsať rokov a prešlo ním vyše štyridsať absolventov. Pestoval slobodu a rozmanitosť, ale aj tvorivú disciplínu ako rehoľu sochárskej profesie. Jeho absolventi, aj keď dnes pracujú v rôznych, nielen sochárskych oboroch, nesú v sebe vedome či podvedome príklad svojho pedagóga ako človeka s morálnym imperatívom. Ich tvorba, aj keď sa nedá pri takom počte absolventov zovšeobecňovať, je odpoveďou na stav fungovania sveta ako v jeho nenápadnej každodennosti, tak v momentoch, zapísaných dejinami. Či už sú figuralistami, alebo inklinujúci k minimalistickému prejavu, či sú tými, ktorí veria príbehu, alebo skôr podstate ukrytej v materiáli, väčšina z nich nesie vieru v zmysel svojej práce ako prirodzenú súčasť svojich životov. Nenápadne a tak nejako samozrejme. A možno niekde tu, v tejto samozrejmosti tvorby sa asi najintenzívnejšie zhodnocuje ľudský, tvorivý a pedagogický odkaz Jozefa Jankoviča. 

Nebolo ľahké (ani ideovo / koncepčne ani organizačne) z počtu takmer štyridsiatky absolventov Jankovičovho ateliéru vybrať reprezentatívnu zostavu, pretože priestory Oravskej galérie, aj keď sú veľkorysé, majú predsa len svoju kapacitu. Výber sme sústredili predovšetkým na tých, ktorí sa aktívne podieľajú na živote sochárskej slovenskej scény (čo všetci vieme, je zvlášť obtiažne) a sú svojbytnými a autentickými umelcami. Absolventi ateliéru Socha a priestor sa neradi prikrývajú prívlastkom „Jankovičova škola“, lebo ako sám Jozef Jankovič hovoril, bola by to jeho pedagogická prehra. Oni jeho odkaz pestujú, ale nie v prvoplánovom primknutí sa k jeho tvorbe, ale v nasledovaní jeho viery, že TVORIŤ má zmysel. Osobný, spoločenský a predovšetkým ľudský.

Vystavujú Jozef Jankovič, Katarína Galovič Gáspár, Andrej Csillag, Olga Fryčová Hořavová, Roman Hrčka, Martina Matúšová Zimanová, Martin Kubina, Bohuš Kubinský, Jozef Kurinec, Peter Machata, Eva Masaryková, Štefan Papčo, Karin Patúcová Lunterová, Elena Pätoprstá, Ivan Patúc, Robert Szittay, Martin Ščepka.

Beata Jablonská

 

 

IMG_6678IMG_9407 IMG_9421 IMG_9428 IMG_9462 Untitled_Panorama6 Untitled_Panorama2 Untitled_Panorama1 IMG_6806 IMG_6795 IMG_6784 IMG_6776 IMG_6726 IMG_6062

 

Comments are closed.