Eva Masaryková

statement

Narodila som sa v marci 1968 v Novom Meste nad Váhom.

Študovala som na bratislavskej Strednej umeleckopriemyselnej škole keramiku (1982-86) a keramiku a sochárstvo na Vysokej škole výtvarných umení v rokoch 1991-97. Štúdium som v roku 2007 zavŕšila dizertačnou prácou pod názvom Vstup, vkročenie, obklopenie, prestúpenie, vtisnutie… o zmene telesného vnímania diela nových médií.

Pod vedením prof. J. Jankoviča som sa behom štúdia sochárstva odklonila od tradičného sochárskeho uvažovania k postkonceptuálnemu pohľadu a vyjadrovaniu.

Už niekoľko rokov sa zaoberám elektronickým obrazom v súčinnosti s priestorom, architektúrou a objektom. Zaujíma ma výpovedná hodnota videa, pracujem s osobne ladeným krátkym príbehom a s dokumentárne spracovaným videom so sociálnym akcentom.

Okrem autorskej tvorby sa venujem organizačnej a kultúrnej aktivite na poli súčasného umenia, kurátorstvu a textom o umení.

Pracujem ako asistentka katedry Socha, objekt, inštalácia na VŠVU v Bratislave.

Som vydatá, žijem s rodinou v Hamuliakove pri Bratislave. Som mamou troch detí.

Comments are closed.