cv >

Peter Šelc

15.03.1980 Malacky

Štúdium:

1999-2005 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Socha a priestor, prof. Jozef

Jankovič, akad. soch.

1994-1998 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor

kamenosochárstvo

Kolektívne výstavy:

2007 International Film Festival Bratislava

2005 Sewas company, Galéria 35mm, Bratislava, SK

2001 Medzi hranicou a hrádzou, Záhorská galéria, Senica, SK

2001 Socha v záhrade, Turčianska galeria, Martin, SK

1999 výstava v obci Gajary, SK

Sympóziá:

2001 Medzi hranicou a hrádzou, Medzinárodné sympózium, Gajary, SK

2001 Art in garden Park, Tatranská galéria, Poprad, SK

Workshopy:

2002 Interdisciplinárne riešenia reálneho virtuálneho priestoru, Beladice – Pustý

Chotár, SK

Comments are closed.