MULTIPLACE.TV

MULTIPLACE.TV

Výzva pro umělce

Vize projektu:

Letošní 10. ročník festivalu kultury nových médií Multiplace (http://multiplace.org) se dohodl na spolupráci s bratislavskou staroměstskou televizí TV Centrum, která v době trvání festivalu 2. – 8. 5. 2011 poskytla na každý den dvě hodiny vysílacího času. Tyto dvě hodiny jsou k dispozici videoartu, experimentu s médiem televize, talkshow, dokumentu, záznamu performance, videoklipům… zkrátka umění.

Tématem letošního ročníku festivalu  je REMAKE – re-interpretace starší, známé i neznámé tvorby průkopníků elektronického a mediálního umění, zejména z (Východní) Evropy (viz výskum na portálu Monoskop: http://www.burundi.sk/monoskop/index.php/Media_art_in_CEE). Multiplace. TV je proto ideálním místem pro současnou a tvořivou reinkarnaci „televizního umění“ v dnešní době internetu.

Ideou decentralizovaného festivalu Multiplace, který se odehrává na několika místech světa zároveň, je prezentovat aktuální tendence kreativity a nových médií, experimentů na poli technických médií a jejich aplikace ve vizuálním, zvukovém a intermediálním umění. Snahou organizátorů je nalézt netradiční a propojený prostor pro jejich prezentaci, atraktivní jak pro samotné autory tak i pro diváky.

Projekt MULTIPLACE.TV: remake televizního vysílání, navazuje na zlaté časy televize, na dobu kdy neexistoval internet. Na staré formáty televizních inscenací, prvotní důvěřivost ve zpravodajství. Na charakteristické vlastnosti televize – pevný vysílací čas, masovost a manipulativnost, techniku přenosu. Ale také na umělecká díla minulosti zabývající se tímto médiem a telekomunikací obecně.

Zajímavou polohou je i přenos videa jako galerijního výstupu do intimního prostředí bytu. Setření hranic mezi artefaktem vysokého a nízkého umění jeho rozmnožením veřejným vysíláním. Práce s kontextem televizních obrazovek v bytech diváků.

V ideální podobě by se právě v onu hodinu vylidnili ulice města a každý by doma u své televize sledoval videoart. Prostě : „zapnime si telku“.

Realizace:

Z technických důvodu pravděpodobně nebude možné vysílat v přímém přenose.

TV Centrum (www.televiziacentrum.sk) lze naladit v městské části Bratislava Staré Město na kabelové televizi (na internetových stránkách TV nebude blok Muliplace zavěšený). Organizátoři festivalu zajistí pro mimostaroměstské v Starém Městě prostor, ve kterém bude možné v daný čas veřejně sledovat vysílání.

Akce bude dopředu medializovaná. Multiplace si vytváří vlastní reklamu a distribuuje program.

TV Centrum je zpravodajská televize a jejich hlavní cílovou skupinou diváku jsou spíše starší lidé, ale i další obyvatelé Starého Města. I v jejich programu bude blok Multiplace propagovaný.

Pro výtvarníky:

Na Vaše nápady a příspěvky se těšíme na adrese projects@multiplace.org

Akceptovaný formát: DVD, .avi, .mov

Ideální formát: mpg2. – možné doručit elektronicky, nebo po dohodě osobně.

Délka: od několika minut až po 2 hodiny

Deadline: 20.4.2011

Comments are closed.