MÚR NÁRODOV 2011

Sochárske sympózium

Vyšné Ružbachy

Termín konania: 18.08. – 28.08. 2011

Miesto: Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.

Organizátor: Obec Vyšné Ružbachy

Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.

Retro design, s.r.o.

Sochárske sympózium vo Vyšných Ružbachoch má dlhoročnú tradíciu – je najstarším sympóziom na území Slovenska. Jeho začiatky siahajú do r. 1964, kedy sa konal prípravný, nultý ročník. Pri jeho zrode stáli sochári Miloslav Chlupáč, Rudolf Uher, Andrej Rudavský a predovšetkým zakladateľ európskej sochárskej sympoziálnej tradície, nedávno zosnulý Karl Prantl (A).

Po 60. rokoch 20. storočia, kedy na podujatí aktívne participovali viaceré renomované osobnosti európskeho sochárstva tej doby, sa v normalizačných 70. a neskôr v 80. rokoch symózium pretransformovalo s pôvodného umenia v krajine (land art) na sochu v parku. V r. 1990 sa konal posledný ročník v tejto kontinuite.

V pol. 90. rokov sa rozhodol sympózium vo Vyšných Ružbachoch oživiť sochár Miroslav Kollár (absolvent VŠVU z r. 1992 v ateliéri Jozefa Jankoviča), a to inovatívnou formou. Prostredníctvom cezhraničnej spolupráce do podujatia zapojil viacero subjektov (štátnych, súkromných), vymedzil tému na isté časové obdobie a postupne začal popri rovesníkoch alebo starších sochároch z domácej scény prizývať účastníkov z európskych aj mimoeurópskych krajín.

Aktuálny ročník je v poradí tretím pod názvom Múr národov 2011. Je uzatvorením cyklu, na ktorom v priebehu troch rokov participovali účastníci z Izraela, Poľska, Českej republiky a Slovenska. Po vlaňajšom, netradične zimnom termíne, sa sympózium koná opäť v letných mesiacoch. Izrael tento rok zastupuje Tanya Sternson, Českú republiku Naďa Svobodová a Jirka Svoboda, Slovensko Róbert Czingel, Štefan Kollár, Miroslav Kollár, Karin Patúcová – Lunterová, Ivan Patúc, Peter Pohanka a kurátor sympózia Roman Popelár.

Vernisáž sa bude konať 28. augusta 2011 o 13.00 v areáli kúpeľov.

Comments are closed.