SOCHA A OBJEKT XVI.

MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA

SOCHA  A  OBJEKT XVI.

BRATISLAVA, PIEŠŤANY

23.06., 24.06. – 28.08.2011

Medzinárodná výstava Socha a Objekt počas pätnástich rokoch svojej existencie už vošla do povedomia verejnosti ako podujatie, ktoré každoročne v letných mesiacoch ponúka divákovi k zhliadnutiu sochárske diela umelcov z rôznych krajín. Diela sú vystavené vo viacerých galériách ako aj na verejných priestranstvách v Bratislave a od minulého roka aj v Piešťanoch.

Možnosť bezbariérového stretnutia s výtvarným dielom v exteriéroch oboch miest obohacuje kultúrne dianie, pomáha budovať vzťah k umeniu a kultivuje estetické cítenie diváka.

Pre mnohých je kontakt s výtvarným dielom na ulici či v parku nepoznaným zážitkom, prinášajúcim nové pocity a vnemy. Sochy v prepojení s okolitým prostredím či architektúrou miesta vytvárajú jedinečné kompozície a neopakovateľnú  atmosféru. Počas letných mesiacov sa tak stávajú diela mnohých domácich ale aj zahraničných autorov významným mestotvorným prvkom, prispievajúcim k obohateniu ponuky kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť.

Bratislava i Piešťany sú miestom každoročného stretnutia hodnotného umenia a významných umeleckých osobností z mnohých krajín. Divák dostáva jedinečnú možnosť k bližšiemu poznaniu iných kultúr prostredníctvom tak univerzálneho média, akým je výtvarné umenie.

V tomto roku podujatie Socha a Objekt XVI. zaznamenáva rekordný počet 162 vystavujúcich autorov z 13 krajín.

Okrem exteriérových lokalít v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí, na Nádvorí Klarisky a v Piešťanoch na Kúpeľnom ostrove s veľkorozmernými dielami sochárov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Bulharska, Holandska, USA, ponúkne tohtoročná Socha a Objekt XVI. výtvarné diela ďalších umelcov v „komornejšom“ prostredí viacerých bratislavských galérií.

Okrem samostatných výstav či inštalácií, ako napríklad rakúskej autorky Andrey Marie Krenn v Galérii Rakúskeho kultúrneho fóra, ďaľšieho rakúskeho umelca Eduarda Taussa vo Výstavnej sále Univerzitnej knižnice, Poliaka Kamila Kuskowského v Galérii Poľského inštitútu, Petra Rollera v K Gallery, Petara Barišića z Chorvátska a Yuky Kawai z Japonska v Kamennej sále a v predsálí Galérie Slovenskej výtvarnej únie, či trojice bulharských autorov Stanislava Pamukčieva, Emila Popova a Ivana Russeva v Galérii Bulharského kultúrneho inštitútu, to budú viaceré kolektívne prehliadky, ako napríklad v Galérii Kressling výstava Objects s menami ako Viktor Vasarely, Getulio Alviani, Francoise Morellet, Milan Dobeš, Hugo Demartini, v Galérii Z výstava nemeckých umelcov Reverse, v Galérii Slovenskej výtvarnej únie vo veľkej sále sa predstavia mladí slovenskí sochári na výstave ReSculpture.sk.

K vrcholom tohto ročníka bude nepochybne patriť reprezentatívna výstava Súčasné maďarské sochárstvo v Dome umenia, pripravená v spolupráci s Veľvyslanectvom Maďarskej republiky, Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky a Nadáciou Kogart z Budapešti, kde budú vystavené diela významných maďarských umelcov ako Imre Bukta, László fe Lugossy, István Haraszty, Gyorgy Jovánovics a iní.

Z viacerých ďaľších známych mien tohtoročnej výstavy je potrebné ešte spomenúť komornú prehliadku

Márie a Andreja Rudavských v krásnych prietoroch Nádvoria Klarisky, početné zastúpenie holandských  umelcov ako Roland de Jong Orlando, Merel Holleboom, Peter Jansen, Rinus Roelofs, Henk Rusman  v exteriérových priestoroch parku na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, spolu s Karlom Vratislavom Novákom, Antonínom Kašparom, Jiřím Kačerom, Petrom Císařovským z Českej republiky, Ivanom Russevom z Bulharska, Jánosom Saxonom Szászom a Danielom Erdélym z Maďarska  a stálicami slovenského zastúpenia na viacerých ročníkoch Sochy a Objekt Richardom Keťkom, Ľubom Mikle či Andrejom Rudavským.

V tomto roku, keďže sa výstava bude otvárať v dvoch mestách, v Bratislave začíname tzv. vernisážový maratón, špecifický len pre toto podujatie vo štvrok 23.6. už od 13.00 hod., tak ako aj po minulé roky vždy po hodine na všetkých miestach jej konania, program otvorení bude pokračovať v Piešťanoch nasledujúci deň, t.j. v piatok 24.6.2010 o 16.00 hodine na Kúpeľnom ostrove.

Comments are closed.