Súpis sôch

Súpis sôch vznikol z reálnej potreby zmapovať sochárske diela v Bratislave. Žiadna centrálna evidencia moderných sôch totiž dosiaľ neexistovala. Tento stav viedol v praxi k ich zanedbávaniu, ale aj  nenávratnej strate. Kompetentné orgány, mesto ani samosprávy nemali dosiaľ informácie o dielach na území mestských častí, napriek tomu, že by malo byť v ich vlastnom záujme poznať pamätihodnosti na svojom území.  Architekti nových stavebných zásahov mohli vďaka tomuto stavu výtvarné umenie ignorovať, alebo odstraňovať pod rôznymi zámienkami.  Tvárili sa, že nedokážu danú situáciu riešiť etickým spôsobom – informovať o stavebných úpravách autorov. V našom výskume sme sa zamerali na exteriérové sochárske diela od roku 1945 po súčasnosť.

Prvé vydanie publikácie súpisu sôch je výsledkom terénneho výskumu vykonaného od októbra 2011 do decembra 2012 a sú v ňom zaznamenané sochárske diela na území Bratislavy v1945 – 2012. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore firmy Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Druhé vydanie publikácie súpisu sôch  je vymedzené rokmi 1945 – 2022. O druhé vydanie v tlačenej podobe opakovane prejavili záujem mnohí, ktorí sa k prvému nedostali. Publikácia je revíziou pôvodného zoznamu sôch v Bratislave. Je doplnená o nové realizácie v meste od roku 2012 a o nové údaje k sochám, ak boli v priebehu rokov dohľadané. Terénny výskum podporila Nadácia mesta Bratislavy a vďaka tomuto výskumu sme mohli nadviazať na predošlý projekt.
Prvý súpis v roku 2012 mal špecifické pozadie vzniku. Bol odozvou na zbúranie sochy Jozefa Jankoviča Čas v Bratislave-Ružinove.
Opätovný výskum na území Bratislavy ukazuje, že diela nám stále miznú pred očami, takže len osveta a informovanosť nepomáha. Z toho dôvodu je zmena autorského zákona dôležitá a právna ochrana výtvarných diel vo verejnom priestore jediná možnosť, ako zachovať to, čo ešte zostalo. Tlač druhého vydania publikácie podporil Fondu na podporu umenia.

Sabina Jankovičová

Viac o projekte a online súpis sôch nájdete na:  www.supissoch.sk

Comments are closed.