Súpis sôch

Súpis sôch vznikol z reálnej potreby zmapovať sochárske diela v Bratislave. Žiadna centrálna evidencia moderných sôch totiž dosiaľ neexistovala. Tento stav viedol v praxi k ich zanedbávaniu, ale aj  nenávratnej strate. Kompetentné orgány, mesto ani samosprávy nemali dosiaľ informácie o dielach na území mestských častí, napriek tomu, že by malo byť v ich vlastnom záujme poznať pamätihodnosti na svojom území.  Architekti nových stavebných zásahov mohli vďaka tomuto stavu výtvarné umenie ignorovať, alebo odstraňovať pod rôznymi zámienkami.  Tvárili sa, že nedokážu danú situáciu riešiť etickým spôsobom – informovať o stavebných úpravách autorov. V našom výskume sme sa zamerali na exteriérové sochárske diela od roku 1945 po súčasnosť.

Ssúpis sôch je výsledkom terénneho výskumu vykonaného od októbra 2011 do decembra 2012 a sú v ňom zaznamenané sochárske diela na území Bratislavy v1945 – 2012. Projekt sa uskutočnil vďaka podpore firmy Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Viac o projekte a online súpis sôch nájdete na:  www.supissoch.sk

Comments are closed.