súťaž Pamätníka novembru 1989 – Nový termín – 17. marec 2015

Predmetom súťaže je výtvarný návrh pamätníka v určenej lokalite Námestia slobody v Bratislave, ktorú určilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadaní v máji 2014. Pôvodný termín odovzdania bol 17.10. 2014. Nový termín odovzdania súťažných návrhov je 17. marec 2015.
Vážené členky komisie,
Vážení členovia komise,
dovoľte aby sme Vás informovali o začatí súťaže na realizáciu Pamätníka novembru 1989 na Námestí Slobody v Bratislave.
Podmienky súťaže pripravili odborníci z prostredia Výtvarnej únie Slovenska. Podmienky predložil predseda VÚS, akad. mal. Pavol Kráľ a posúdili viacerí členovia poroty, konkrétne: akademický sochár profesor Jozef Jankovič a členka poroty historička Mgr. Mária Filková.
Prosím, aby ste podmienky súťaže prijali v zmysle uznesenia Vašej komisie ako poradného orgánu zo dňa 29.4.2014, ktorá pripravovala stanovisko pre rokovanie MsZ dňa 22.5.2014.
Informácia k priebehu súťaže:

Do  17. októbra 2014 sa môžu záujemci zúčastniť súťaže na Pamätník demokratickej revolúcie v novembri 1989, ktorý má byť podľa rozhodnutia MsZ umiestnený na Námestí slobody. Odbornú porotu, ktorá po tomto termíne  posúdi projekty,  vedie známy výtvarník a jeden z aktérov novembra 89, prof. Jozef Jankovič.  Komisia bude posudzovať medzi iným vystihnutie idey, výtvarnú kvalitu návrhu pamätníka, estetickosť urbanisticko -architektonického umiestnenia, ale aj  trvalú udržateľnosť  realizovaného vzhľadu diela.

 

(Členmi poroty sú ďalej : Mária Bátorová, literárna teoretička, Eugen Gindl, novinár a a dramatik, Kurt Gebauer, profesor, VŠUP Praha, Peter Gero, architekt,  Petra Hanáková, teoretička umenia zo  SNG, Mária Filková,  historička, Mira Keratová, teoretička umenia, Stredoslovenská galéria Banská Bystrica, Inge Konrad,  hlavná architektka Bratislavy, Pavol Kráľ,  predseda Slovenskej výtvarnej únie a tiež známy  výtvarník Rudo Sikora, ktorý patril medzi protagonistov novembra 89)

 

Predbežný výber návrhov zverejní komisia do 17. novembra 2014, kedy budú predstavené verejnosti priamo na mieste na mieste budúceho pamätníka.

Súťažné podmienky a súvisiace podklady sú záujemcom dostupné na informačnom portály mesta Bratislavy: http://www.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id_org=700000&id=11043916&p1=11049947

V prípade otázok sa na mňa kľudne obrátte.

S úctou,

 
Mgr. Monika Bandúrová
Poradca námestníka primátora/ Advisor to Deputy Mayor 
Hl. mesto SR Bratislava/ City of Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
(vchod: Uršulínska 6, 1.posch.)

Comments are closed.