Výzva sochárskej profesnej obce!

Výzva sochárskej profesnej obce k zmene autorského a stavebného zákona

Vážený pán minister,

obraciame sa na Vás s otvoreným listom, ktorého predmetom je dôrazný protest výtvarníkov – sochárov proti aktu zničenia sochárskej kompozície Čas od Jozefa Jankoviča, akad. soch.

Socha nazvaná Čas bola realizovaná v pol. 60. rokov pre odborné učilište v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Pozemok so stavebnou parcelou, ku ktorej socha prináležala, kúpila spoločnosť Lidl Slovenská republika v.o.s. Jej zbúraním neprekročila zákon, ani ohlasovaciu povinnosť. Novelizovaný stavebný zákon spred 4 rokov totiž neukladá developerovi povinnosť nijako chrániť výtvarné diela. V konkrétnom prípade demoláciu schválila ešte v júni 2010 predchádzajúca vláda a developer nepostupoval protizákonne. Toľko fakty.

Pýtame sa: je to v poriadku? Likvidujú sa stopy nášho kultúrneho dedičstva, dôkazy toho, ako sme žili…

Prof. Jozef Jankovič, Dr.h.c. (1937), ktorý v týchto dňoch preberá titul doktor honoris causa aj v susednom Poľsku, je medzinárodne uznávaný umelec – sochár, ktorého dielo nájdeme vo významných domácich aj zahraničných zbierkach a na verejných priestranstvách celosvetového významu (napr. La Défense, Paríž alebo olympijský park v Seoule, Južná Korea). Ničením jeho diela, jedného z posledných v hlavnom meste, likvidujeme nielen kultúrne a historické dedičstvo vlastného národa, ale aj reálne vyčísliteľnú finančnú hodnotu.

Dnes bez verejných súťaží a možnosti výberu realizujeme priame objednávky na historické repliky, premiestňujeme sochy bývalej doby, ktoré nie sú vyjadrením súčasnosti a nevytvárame príležitosti vzniku nových diel. Verejný priestor sa nie náhodou volá verejným, patrí nám všetkým, týka sa nás, sme s ním bytostne prepojení. Zároveň je zrkadlom nášho života, odráža naše spoločné ľudské a spoločenské vedomie, myšlienky konkrétneho obdobia. Marketingové záujmy developerov nemôžu ďalej rúcať etické a kultúrne cítenie a s ním aj našu vlastnú históriu. Týmto obrazoborectvom história zmizne a zostanú po nej iba pohyblivé obrázky, postupne vymazávané z diskov, ale aj z pamäte národa. Legislatíva každého obdobia reaguje na podnety v danom čase. Ak novelizácia autorského zákona mala pred štyrmi rokmi svoje dôvody, dnešné udalosti nás ubezpečujú o nutnosti nového zákona!

Dôrazne žiadame po spomínanom poľutovaniahodnom precedense zmeniť stavebný a autorský zákon v zmysle ochrany autorského výtvarného diela!

Všeobecne apelujete na etiku, pán minister, ale na etiku developera a úradov apelovať nestačí. Je bezpodmienečne nutné postupovať systémovo. Úlohou štátu je v prvom rade tvoriť kvalitné zákony a konzultovať tvorbu citlivých klauzúl minimálne s odbornou verejnosťou a dotknutými profesnými združeniami.

Sme presvedčení, že si v zhode uvedomujeme, že ak nebudeme v spoločnosti stáť na etike, morálke a kultúre, postojíme len krátko a bezo zmyslu a náš obzor nepresiahne dennú prax nutnosti ekonomického nákupu v reťazcoch typu Lidl.

Za Resculpture.sk, Asociáciu sochárov

Predseda Mgr. art. Roman Hrčka

Podpredsedníčka Mgr. art. Eva Masaryková, ArtD.

Podpredseda Mgr. Roman Popelár

V Bratislave dňa 12. apríla 2011

Comments are closed.