Wilderness > 30.11.2010

WILDERNESS= Výstavný projekt o divokosti – „wilderness“ je jednou z tém teoretickej doktorandskej práce Karin Patúcovej, so spoločným názvom „Prírodné živly v kontexte súčasného sochárstva“. V kurátorskej koncepcií spolu s Evou Masarykovou ho formulujú ako výzvu, distribuovanú medzi kolegov výtvarníkov a im blízke duše, čoho výsledky sa po prvý raz pokúsia predstaviť verejnosti. Jedná sa o prezentáciu fotiek vo forme printov, video-inštalácií a sochárskych objektov. Korene výzvy môžeme hľadať v túžbe „vrátiť do každodenného života vášeň“ ako to opísal Nicolas Bourriaud v knihe „Postprodukce“.
Vystavujú: Martine Linge, Eva Masaryková, Karin Patúcová-Lunterová, Mirka Podmanická, Sabine Popp, Noah Riskin

Comments are closed.